29 thoughts on “Tìm tổ chào mào 2019 p4 cái kết hơn mong đợi”

  1. Kiểu gì chả có một con bị rớt xuống tổ 4 con sau khi lớn thì chật tổ chen chúc nhau là đẩy nhau rớt ổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *