TỊNH XÁ NGỌC LIÊN PHƯỜNG 2 THÀNH PHỐ BẠC LIÊU (NGỌC LIÊN TEMPLE) 2019TINH XÁ NGỌC LIÊN ( .NGỌC LIÊN TEMPLE.) Địa chỉ -Phường 2 Thành Phố Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu. Năm 1952 Tổ Sư Minh Đăng Quang đã tạo dựng Tịnh Xá …

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *