8 thoughts on “Trailer tuyển sinh Chuông Vàng Vọng Cổ 2019”

  1. Năm nay phương cam Ngọc hoặc le dieu hien đoạt giải rồi,hát hay mà chung chi nữa nên chắc chắn sẽ co giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *