40 thoughts on “TỪNG YÊU – PHAN DUY ANH | HƯƠNG LY COVER”

  1. Ko biết phải mình là con gái nên thấy con gái hát nghe nhập tâm hơn ko. Chứ bài này nghe nhiều người hát nhưng chỉ thấy Hương Ly là hát day dứt nhất. Nghe thấm hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *