15 thoughts on “Tỷ Phù Hoàng Kiều Gập Lại Bệnh Nhân Viêm Gan B Được Điều Trị Có Kết Quả”

  1. Cám ơn anh Hoàng Kiều đã mang nhiều hy vọng và lạc quan cho bệnh nhân. Anh cho biết muốn tham gia và mua thuốc thì liên hệ địa chỉ nào, tôi ở California. Thanks

  2. XIN KINH CHAO MR HOÀNG KIỀU CHAU TEN LA THOMAS PHAM BI BENH TIEU DUONG TU NAM 1990 . KINH XIN MR HOÀNG KIEU CHO CHAU DUOC THAM GIA CHUONG TRINH CUA ONG.CHAU DANG SONG O FORT WORTH TX. DIA CHI 5027 Maryanna Fort Worth 76180.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *