15 thoughts on “Tỷ Phù Hoàng Kiều Gập Lại Bệnh Nhân Viêm Gan B Được Điều Trị Có Kết Quả”

  1. khong nen noi nang ong DOAN TRONG nhu vay , lo man , chung to minh that hoc, neu vay mot ngay nao do neu bi benh thi dung keu cuu

  2. mấy anh làm chương trình này khi nói đến chương trình anh HK thì phải nói tên, và thuốc thì phải cho cái chữ nổi lên cho rõ rằng để mọi người cùng thấy chứ quay phim kiểu như các anh thì để làm gì!!!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *