One thought on “Uốn sửa lại cây me,tạo thân quái | Út văn Bonsai

  1. mọi người thích mình làm về,cây kiểng tổng hợp,hay là chỉ chuyên về mai vàng,mọi người để lại bình luận để mình biết mọi người thích gì và muốn mình làm gì nha 😊🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *