Việt Nam muốn các gia đình nhận tro cốt, còn Anh quốc nói các gia đình muốn thế nào cũng đáp ứngChính quyền địa phương thuyết phục các gia đình nhận tro cốt người thân tử nạn tại Anh quốc. Chị của nạn nhân nói rằng: Thứ nhất họ nói là chi…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *