43 thoughts on “Vlog 715 🇺🇸|| Nguyên Bàn TÔM HÙM Giá Chỉ 2 Triệu 500 Ngàn. Ăn Xong Đi Không Nổi. Lobster Feast”

  1. ăn tôm hùm như thế này quá đã Ngọc ơi thương nhất bé Jade👍
    💝💝💝💝💝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *