31 thoughts on “Vườn mai tàn thông đẹp chuẩn bị cho tết 2020|Mai vàng bình lợi”

  1. Anh ơi mình phun phân bón la nhiều co bị cháy la không anh, sao la của em nó khô chay vàng rồi rụng anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *