13 thoughts on “☆[Hacker-V]☆ hướng dẫn cách làm chậm , làm đơ điện thoại, thiết bị android để troll bạn bè”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *