26 thoughts on “🔥HOT🔥| Dragon ball heroes Tập Cuối

  1. thằng cumber chưa chắc ăn dk jiren mà cứ tinh vi đòi ăn goku , chả là gì hết , mẹ thằng ngáo.

  2. Tập cuối gê.. DM mày tao lại cho cả giòng họ nhà mày ăn cức thay cơm cã tháng bây giờ chứ xạo loz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *