3 thoughts on “04 – Các phương pháp tách Layer trong Photoshop”

  1. tìm mãi video sau tim cach giai quyết mà ko thấy, có thêm mấy phút mà bạn ko làm luân đi. đnag định đk kênh thấy thế nghỉ cho phẻ. hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *