[1.7.10][Project][Modpack] Mở đầu seri BuronCraft và cách tải►Hi, xin chào mọi người mình là Buron đây! hôm nay mình sẽ mở một seri mới có tên là BuronCraft, và đây là modpack mình soạn ra nhằm chơi hardcore và sinh tồn theo cốt truyện ! Và lưu ý seri này mình sẽ làm solo !
-===============================
►Link down BuronCraft đã Fixed + updated (30/3) :
===============================
►Project này là do sự kết hợp của 3 modpack nổi tiếng: direwolf20, sky factory 2, hexxit !
===============================
►Code: -Xmn2G -Xss4M -Xms4G -Xmx4G -XX:+UseLargePages -XX:PermSize=256M -XX:+AggressiveOpts -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseStringCache -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+UseCompressedStrings -XX:+UseBiasedLocking -Xincgc -XX:MaxGCPauseMillis=10 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=10000 -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:ParallelGCThreads=10 -Djava.net.preferIPv4Stack=true
===============================
Map made by : Buron Kanzaki
Modpack: BuronCraft
===============================

Theo dõi mình qua mạng xã hội của mình nhé :3
—————————————-­­—————————————————
► Facebook:
► Mua Game giá rẻ tại:

Cám ơn các bạn đã theo dõi! Đừng quên xếp hạng cho video này.
Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và subscribe cho chanel của mình, tốt hơn nữa thì hãy share và đó cũng là nguồn động lực để mình tiếp tục ra video mới !

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

41 thoughts on “[1.7.10][Project][Modpack] Mở đầu seri BuronCraft và cách tải”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *