17. Hàm Value và chỉnh lỗi định dạng số bằng Multiply


Chỉnh lỗi Định dạng số

– Cách 1: Sử dụng chức năng Multiply

Gõ số 1 vào ô trống bất kỳ. Nhấn Ctrl + C

Chọn toàn bộ vùng chứa dữ liệu chuỗi dạng số, đang có nháy xanh ở đầu ô

Chuột phải, chọn Paste Special, tích chọn Multiply

Với cách này, chuỗi dạng số được chuyển về định dạng số chuẩn ngay trong ô chứa dữ liệu

– Cách 2: Dùng hàm Value

O5=VALUE(F5)

Hàm Value là hàm chuyển chuỗi văn bản dạng số thành một số

Với cách làm này, các bạn phải thêm cột

Các bạn hãy ĐĂNG KÝ kênh để theo dõi video tiếp theo

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *