29 thoughts on “186 | Cắm câu cá lóc ở đầm hoang | Fishing”

  1. Xem những video của kênh này nhớ tuổi thơ vô cùng,bây giờ muốn trở về như vậy cũng đâu có mấy thằng kích điện nó không chừa 1con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *