27 thoughts on “3 Cách Buộc Khóa Linh Xoay Siêu Chắc • How to tie swivel knot • Fishing tips”

  1. Mình xài cách 3 ko hà. Trước xài cách 1, siết rất chặt, nhưng hay bị nổ dây chỗ siết. Cách 3 xài cũng khá lâu rồi chưa bị nổ lần nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *