26 thoughts on “9 tính năng ẩn cực hay trên iPhone X mà Apple không nói”

  1. Cho e hỏi máy e đã khoá,sau 10’ hơn e chạm hai lần k mở máy đc,pải chạm vào nút nguồn mới đc,vì sao v àdd?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *