22 thoughts on “Amli Sansui 777DG kiêm giải mã mới như đập hộp giá 8tr6 lh 0973055015

  1. Anh Tuấn trọng , con âm ly sansui 777 dg của em , không nhận tín hiệu , khi nhấn nút cổng quang và các cổng kết nối khác đều có tiếng hú rồi tắt đèn báo , có thể tư vấn cho em được không .

  2. Bạn kệ mẹ mấy thằng kông có lão đi.cái chính là chất lượng sản phẩm và giá cả thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *