[ArcGIS] Định giá đất Nhà nước cho đất ở (State valuation for residential land)Định giá Nhà nước cho đất ở trong ArcGIS
(State valuation for residential land on ArcGIS)
– Cho dữ liệu: thửa đất, đường hẻm
1- Nhập giá đất ở từng đoạn đường
2- Xác định giá đất cho vị trí 1
3- Gán giá trị lớn nhất của giá đất cho từng thửa đất
4- Xuất thửa đất ở vị trí 1
5- Truy vấn chọn hẻm có độ rộng từ 5 m
6- Truy vấn chọn ra thửa ở vị trí 2
7- Xác định thửa vị trí 1 gần nhất với thửa vị trí 2
8- Gán giá đất cho thửa ở vị trí 2
9- Làm tương tự cho thửa ở vị trí 3, 4
10- Lập bản đồ giá đất

Đất cao chẳng phải lẽ thường
Mà do đồn thổi, xây đường mà nên
Giáp đường thì giá như tên
Tận sâu trong hẻm giá lên lò dò
Nghe qua mua vội ốm o
Bản đồ tra cứu, chẳng lo sai lầm.

Tài trợ cho tôi nếu bạn mong muốn tôi làm nhiều video hữu ích hơn nữa bằng cách click xem quảng cáo trong video của tôi!
Donate me if you desire me to make more useful videos by click ads on my video or support directly on Paypal (

Email:
Website:
Linkedin:
ResearchGate:
Academia.edu:
Facebook:
Youtube:

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *