5 thoughts on “Bài thi Gmetrix MOS excel 2013 test 1”

  1. Đi thi có cái gợi ý từng bước ở hình cái đèn đó ạ? Và làm xong mỗi câu có phải lưu không ạ?

  2. ANH oi. em đang luyện MOS excel mà đang sử dụng hàm vlookup. cho kết quả đúng như trên mạng nhưng phần mềm gmetrix lại báo sai a. em đã thử rất nhiều lần. anh có thể làm video và hướng dẫn bằng lời về hàm vlookup và hlookup trong excel 2013 expertice PRACTICE exam 2 part A training được không ạ. cảm ơn anh nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *