2 thoughts on “Bạn có tự tin đánh thắng kỳ thủ cờ tướng ziga (bigkool) dễ dàng”

  1. vào zinga gặp đông phương bất bại nha bạn đố bạn WIN được dù chỉ 1 ván hix ::))😬😬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *