46 thoughts on “Biệt Đội Siêu Nhân Sấm Sét Tập 30 : Kị Sĩ Hoàng Kim”

  1. Phim siêu nhân nào cũng vậy biến khổng lồ thế này chắc người dân trong thành phố chết hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *