28 thoughts on “Cách cài máy in cho Win 7/8/10”

  1. thanks you so much!!!!
    Ngồi mò mãi mấy ngày mà ko ra!! Nhờ video của bạn mà mình in đc rồi!!!!
    Hu… hu…. Cám ơn bạn lắm luôn! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *