19 thoughts on “Cách căn lề chuẩn trong word 2007 2010 2013”

  1. em không can lề được trên va dưới thanh đo dọc trắng bóc không có hiện màu như anh giúp em với

  2. Tôi không lưu được căn lề trên word 2010, cụ thể là vào Pase layout – pase setup sau đó chỉnh lề chuẩn và nhấn vào save as default để lưu. Nhưng khi tắt đi mở lại nó lại quay về mặc định ban đầu, nhờ mọi người chỉ dùm. Thank's

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *