4 thoughts on “Cách đặt mật khẩu cho file trên máy tính”

  1. mình đặt đc mk rồi mình lưu tài liệu trong ý xong mình chuyển đi nó bị mất bh có cách khôi phục k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *