23 thoughts on “Cách điều chỉnh độ rộng của dòng và cột trong Excel”

  1. a cho em hỏi, mình muốn copy bảng tính trog 1 sheet với mà giữ nguyên kích thước của bảng ban đầu (khong bị thay đổi độ rộng dòng )
    thì mình làm ntn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *