7 thoughts on “Cách giãn dòng và giãn đoạn tự động trong word”

  1. em không hiểu lắm về nút lệnh add space before paragraph và remove space after paragraph. em thấy không có tác dụng mấy thì phải. giải thích giúp em với. em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *