37 thoughts on “Cách khóa không cho người khác đăng nhập iCloud, iTunes trên iPhone, iPad”

  1. Đổi mật khâu icloud , trên máy tính hay trên điện thoại vậy bạn . Có video hướng dẫn không cho minh xin . Thanks

  2. Cho mình hỏi. Có thằng bạn nó biết tài khoản Icloud của mình, và nó thường xuyên chơi game mà mình đang chơi. Vậy làm cách nào để nó không chơi đươc game đấy nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *