28 thoughts on “CÁCH MUA BÁN CỔ PHIẾU LƯỚT TRONG PHIÊN”

  1. Chào bạn hôm bữa mình xem clip có nghe bạn nói bạn ở Dĩ An mình thì ở Lái Thiêu Bình Dương mình chơi chứng khoán cũng được gần một năm nhưng chưa có một người bạn chứng khoán nào từ lúc xem clip của bạn mình thấy rất là quý bạn nếu bạn không ngại có thể cho mình gặp để làm quen không mong là bạn chấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *