24 thoughts on “cách sửa lỗi minecraft "not respoding"”

  1. mình không vô minecaft được
    khi bật minecraft cho nó chạy, đội cả tiếng đồng hồ mà không vô
    nó không bị crash là sao??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *