32 thoughts on “Cách tải game của Supercell sau khi ngừng hoạt động ở Việt Nam”

  1. Khi mà những thang thông minh khôn hơn ng trở thành khốn nạn thì méo hiểu nó đang làm cái j. Hướng dẫn vậy thì hướng dẫn làm méo j. Bà mẹ xem mà tức thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *