3 thoughts on “Cách tạo chữ để cho bé đồ trong MS Word – How to create words for kids to trace”

  1. a ơi cho e hỏi lm thế nào để đưa cái textbook vừa gõ dòng kẻ mình tạo dk ạ, e chuyển vào nhưng ko dk ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *