Cách tính khoảng thời gian trong excel – Hàm DatedifCách tính số ngày, tháng, năm làm việc trong excel, cách sử dụng hàm Datedif, tính số ngày làm việc giữa hai khoảng thời gian, tính giá trị thời gian (tổng ngày, tổng tháng, tổng năm), cách dùng hàm datedif trong excel 2003, excel 2007, excel 2010, excel 2013

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

33 thoughts on “Cách tính khoảng thời gian trong excel – Hàm Datedif”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *