13 thoughts on “Cách tính phần trăm trong Excel”

  1. cho mình hỏi, trong 1 bảng điểm học tập mình muốn tính tỉ lệ đậu thì cách tính như thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *