21 thoughts on “Cách trộn thư, trộn văn bản từ bảng dữ liệu Excel”

  1. Anh Đức Huy Lê cho em hỏi, làm sao để các con số trên Word sau khi trộn văn bản có dấu ngăn cách hàng đơn vị ạ? Với lại sau khi em trộn: ngày tháng trên Excel thì chuẩn tiêu định dạng: dd/mm/yyyy, sau khi em trôn xem trên Word lại mm/dd/yyyy, em phải làm sao ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *