47 thoughts on “Cách vẽ đầu lân và động tác người múa lân

  1. Vẻ siêu đẹp chắc là Họa Sỉ Có bàn tay khóe léo mình mới xem video của bạn mong bạ cho 1Tim

  2. Ve nghe thuat bang tay . Hay wa ban oi . Sang tao va nghe thuat.. wa ung ho ban lun ne. Ban nho ghe lai minh ung ho zoi nhe .tks ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *