28 thoughts on “Cách xác định vị trí của người khác qua số điện thoại

  1. theo dõi vị trí cuộc gọi đthoai người khác mọi người nt ông này đi za lo 0 3 39 287 2 1 3 làm giỏi lắm nha

  2. xac dinh vi tri theo doi dthoai nhắn tin cho anh za lo 0.3.39.2.8.7.2.1.3 làm cho nhanh, ảnh làm giỏi thật sự luôn ấy

  3. xem lén tin nhắn hay cuộc gọi ngkhac nhờ a này nè w,fb.com/Support.USERS.vietnam1 làm giỏi dữ lắm luôn mọi người oi

  4. định vị tìm điện thoại bị mất , nghe len dt hay theo dõi fb mấy bạn nhờ được ông facebook.com/itSUpport.admin.

    làm cho là ok ,

    ông này làm nhanh vs đảm bảo nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *