3 thoughts on “Cách xử lý lỗi dữ liệu trộn từ Excel sang Word”

  1. Cho mình hỏi. Tại sao mình chuyển đc dãy số theo ý rồi nhưng các chữ như họ tên của khách hàng lại bị lỗi vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *