Cài đặt phông chữ, cỡ chữ mặc định trong ExcelCài mặc định font chữ trong excel, cach cai font chu, Cài đặt phông chữ, cỡ chữ mặc định trong Excel, cài font chữ, cỡ chữ mặc định trong excel 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2003. Thay đổi Font chữ mặc định trong Excel, Size chữ mặc định, cai font chu trong win 7

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

12 thoughts on “Cài đặt phông chữ, cỡ chữ mặc định trong Excel”

  1. mở bằng shortcut thì đc, nhưng khi mở bằng cách Right Mouse Click -> New -> MS Excel thì không áp dụng đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *