5 thoughts on “CÀI TIẾNG VIỆT CHO WINDOWS 7 (2)”

  1. tại sao mình vào lip moẻ bị trám vàng khong cài duocj thiengs vietj cac bạn chỉ giáo may mình dung ngon ngư slovakia

  2. mình dùng 32bit và chuẩn win 7 mà sao cứ installing xong là failed luôn vậy, mình đã thử tải lại rất nhiều lần mà k đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *