21 thoughts on “Cài win là gì? Ghost là gì? Nên cài lại Windows hay ghost?”

  1. e sài laptop leo ram 4gb chạy cpu i5 7200 2.50x2GHz nên cài win j ạ… e có như cầu chơi game… edit video và vẽ đồ họa… có nên sài win 10 lite ko ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *