Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Tập 1Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi, Mr. Bodyguard 2017
Phim Cao thủ cận vệ của hoa khôi là một tuyệt thế cao thủ từ trong núi đi ra, một khối ngọc bội biết trước nguy hiểm sẽ ập tới… Lâm dật là một học sinh bình thường, nhưng hắn còn có một trọng trách khác, chính là theo đuổi hoa khôi trường, hơn nữa còn theo lệnh của cha hoa khôi! Tuy rằng Lâm Dật cực kỳ không muốn tiếp xúc với cô tiểu thư khó chiều này, nhưng lệnh của cha chú khó cãi, vì thế hắn ngàn dặm xa xôi chuyển trường tới Tùng Sơn, theo cô tiểu thư khó tính làm người hầu… từ đó, Cao thủ cận vệ của Hoa Khôi trâu bò nhất xuất hiện! Cùng xem vị cao thủ này tán đổ tiểu thư hay quay về núi ẩn cư tiếp 😀

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

50 thoughts on “Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Tập 1”

  1. Ai biết phim gì mà được ông già trong mơ cho cái công nghệ gì nhỏ nhỏ có sức mạnh k nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *