4 thoughts on “câu cá xuân hương”

  1. hồ này tính giờ hay tinh kg vậy mấy bác.tính giờ thì tính thế nào bao nhiêu 1h. Tính kg thì tính như thế nào. cảm ơn các bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *