42 thoughts on “CHỈ HỌC SINH GIỎI MỚI CHƠI GAME NÀY!!”

  1. Anh ơi ông thầy giáo là thầy giáo ma đó và ông cũng tình nghĩa lắm ông bảo vệ con đầy tình nghĩa không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *