2 thoughts on “Chi tiết quá trình thay mặt kính sau của iPhone 8”

  1. Thao tác gì mà cẩu thả quá! Cạy kính xong cầm con dao cứ chỉa vào máy, không vệ sinh phần keo cho sạch!
    Khi thay vòng kim loại cho camera, lúc gắn vô phải dùng dụng cụ nhựa hoặc gỗ, chứ lấy nhíp thép đè vậy nó trầy vòng nhôm hết còn gì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *