28 thoughts on “Chia sẽ iPad mất nguồn bấm nguồn và sạc không lên”

  1. E cx lỡ xài ipad cạn pin , giờ cấm sạc cx k lên , lm cách như video nhưq vẫn k lên , sạc từ sáq tới giờ rồi k lên nguồn ln á , có cách nào giúp e hoq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *