19 thoughts on “Chơi fifa online 3 bằng tay cầm như thế nào?”

  1. @Hiếu Huỳnh: Bạn cài đặt trong game chưa? Bạn xem ở đây nhé https://www.youtube.com/watch?v=lVz0cwBdwNk&feature=youtu.be

  2. Mình cũng có cả 2 cái để cắm vào rồi, cắm lên đèn rồi nhưng vẫn ko điều khiển được là sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *