8 thoughts on “Chọn giấy mặc định cho Word 2007”

  1. Không xem đừng nói lời cay đắng.
    Ai cũng có cái hay cái dở, đừng đòi hỏi người khác phải thỏa mãn nhu cầu của riêng mình, hãy tự hỏi mình đã làm gì giúp đỡ cộng đồng chưa hay chỉ ngồi một chỗ xem người khác làm và phán xét họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *