Chương 1: Các cách tạo slide trong phần mềm Power Point



Công việc tạo mới một slide trong Microsoft Office Power Point 2007 là rất đơn giản. Tuy nhiên nếu bạn nắm rõ những cách mà tôi giới thiệu trong video này thì sẽ giúp cho công việc của bạn càng hiệu quả hơn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

One thought on “Chương 1: Các cách tạo slide trong phần mềm Power Point”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *